Het toilet met de drol

Iedereen kent het wel: Een toilet waar incidenteel de drol niet netjes wordt afgevoerd richting het mooie rioleringsstelsel. Een keertje extra “flushen” en dan is dit tijdelijke probleem is ook weer voorbij.

Een bijzondere situatie doet zich voor waarbij dit stelselmatig voor  menigeen niet goed verloopt ondanks dat er 4 tot 6 keer wordt “geflushed”. Bij een toilet waar dan meerdere partijen gebruik maken van het toilet kunnen mensen vragen gaan stellen: “Van wie is deze DROL?”

Lees meer