Klimaatneutraal is onzin, zinnig of zinloos

Bij de eerste bewering op de site van stimular: “Door klimaatneutraal te ondernemen draag je bij aan het behoud van een leefbaar klimaat op aarde”. Dan komen er toch wel wat vragen die niet goed te beantwoorden zijn?

  1. Is dit een bewezen feit, en hoeveel dan wel? 
  2. Door niet klimaatneutraal te ondernemen, draag je dan ook bij aan een leefbaar klimaat op aarde?
  3. Hebben we nu geen leefbaar klimaat op aarde? Als dat zo is wat zijn dan de belangrijkste veroorzakers van dit onleefbare klimaat?
  4. We kunnen het weer van overmorgen niet eens voorspellen en we zetten nu doelstellingen voor de komende 30 jaar. Worden die tussentijds nog gemeten (op aantoonbaar resultaat)?

Het eerste wat wordt genoemd is het klimaatakkoord van Parijs (gepresenteerd eind 2015 en geratificeerd in november 2016). Doel is om uiterlijk in 2050 geen uitstoot meer te hebben van broeikasgassen. In 2030 moet de uitstoot met 49% zijn verminderd ten opzichte van 1990 (de norm).

In 1997 werd het protocol van Kyoto opgesteld. Dit protocol dient een afspraak te zijn tussen de belangrijkste industrielanden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Pas in 2004 werd dit protocol bekrachtigd. Dit protocol regelt de uitstootrechten van broeikasgassen. 

Klimaatneutraal ondernemen

Mooie term, klimaatneutraal ondernemen. Laten we even ervan uitgaan dat dit voor de ondernemer een neutrale footprint is m.b.t. uitstoot van broeikasgassen. Dat houdt dus simpel in dat alles wat je doet (en dit kost energie, grotendeels uit fossiele brandstof), gecompenseerd dient te worden door broeikasgas opname.

Al het vervoer (brommer, auto, vliegtuig) verstookt fossiele brandstof. Alle industriële productie verstookt fossiele brandstof. Alle consumentengoederen worden geproduceerd en vervoerd met fossiele brandstof. De verduurzaming van consumentengoederen is negatief. Wat vroeger 50 jaar meeging, wordt nu binnen enkele jaren weggegooid.

Wie zijn de vervuilers

Laten we even een goede wetenschappelijke (SMART) onderbouwing van het doel achterwege, dan is de vraag: Wat zijn de belangrijkste broeikasgassen? In welke industrie of keten worden deze geproduceerd en ten behoeve van wie?

Draagt fossiele brandstof bij aan een hogere uitstoot?

Ten behoeve van wie wordt fossiele brandstof verstookt en verder verwerkt in de consumptieketen (plastics, cosmetica, pharma, enz.)

Er zijn nu twee kampen ontstaan: links en rechts, de gelovers en ongelovigen, tegenstanders en voorstanders.

Achtergronden

Een aantal artikelen

10 myths about net zero targets and carbon offsetting, busted

Freeman Dyson: 

https://e360.yale.edu/features/freeman_dyson_takes_on_the_climate_establishment

Nederland:

https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/wat-is-het-broeikaseffect/