Alternatief geld en tijdbanken

Als het slechter gaat met een economie (en het vertrouwen in een munt / valuta), dan zie je initiatieven waarbij lokale gemeenschappen een alternatief betaalmiddel proberen op te zetten. Volgens “Follow The Money” zijn dit goed bedoelde initiatieven maar ontbreekt het aan volume en professionaliteit.

Link naar het artikel op de website FTM

Tijdbanken zijn zeer populair in landen die zwaar in de problemen zitten (Argentinië, Spanje). In Spanje zijn circa 30 alternatieve munten en circa 300 tijdbanken waar ruilhandel plaatsvindt.

Zwitserland is een bijzonder land, zij zitten niet in de Euro, hebben een nationale munt, de zwitserse frank en zij hebben ook nog een locale munt, de WIR ofwel de Wirtschaftsring. Er zijn circa 80.000 MKB bedrijven die hieraan meedoen.

Mutual Credit Clearing systeem

Mutual Credit Clearing is een systeem waarbij geld wordt geschapen op het moment van de transactie (niet eerder en niet later). Een belangrijk kenmerk is verder dat men ook schulden kan maken zonder hierover rente te betalen. Je hoeft niet eerst geld te hebben om iets te kopen. Telt men alle schulden en gespaarde rekeningen op, dan komt men op exact op nul uit. Er is nooit te veel of te weinig geld in omloop.

Op Internet wordt Mutual Credit Clearing vaak aangemekrt als een alternatief geldsysteem. Men dient te beseffen dat ons huidige systeem ook een geldsysteem is maar dit is het defacto geldsysteem waarbij geld op een andere wijze wordt geschapen. Hierover later meer.

Lees meer