Waar komt inflatie vandaan

Houdt men zich bezig met economie en geld (en wie doet dat niet?) Dan is een van de belangrijkste vragen die men kan stellen: Waar komt inflatie vandaan?

Er zijn veel theoriën over het onstaan van inflatie. We beginnen met een belangrijke en deze komt van de Oostenrijkse School (zie wikipedia NL Oostenrijkse School).

Inflatie is het vergroten van de geldhoeveelheid (inflate = opblazen) en de gevolgen hiervan zijn prijsstijgingen. In andere economische leerboeken wordt het verschijnsel inflatie beschreven maar er worden geen verklaringen gegeven.

Prijsstijgingen zijn op zichzelf geen inflatie, maar zijn een gevolg ervan, feitelijk een symptoom van geldschepping.

Een stukje uit wiki over inflatie

(tip: lees ook het gehele stuk op wiki)

Inflatie en haar gevolgen zijn te demonstreren met een eenvoudig voorbeeld. Een bakker bakt tien broden en verkoopt ze voor vijf euro. Voor deze vijf euro koopt hij levensmiddelen in de supermarkt. De aanschaf van die levensmiddelen is dus gedekt door de eerlijke broodproductie van de bakker, oftewel: het ene nuttige product is uitgewisseld tegen het andere, via geld.

Stel nu dat een valsemunter opduikt, die geen bruikbare producten maakt, maar alleen vijf euro print. De kosten van geld maken zijn verwaarloosbaar, vergeleken met de erop gedrukte waarde, die bovendien oneindig kan worden verhoogd. Met dit nieuwe geld koopt hij de levensmiddelen voordat de bakker ze kan kopen. Zijn valsemunterij bestaat uit het "ruilen" van niets (hij heeft niks geproduceerd) tegen producten ter waarde van vijf euro bij de oude geldhoeveelheid. Er zijn nu twee vragers voor dezelfde levensmiddelen, hetgeen de prijs opdrijft. Mogelijk moet de bakker nu meer geld bieden dan voorheen en houdt hij minder over voor andere zaken, zoals investeringen. In elk geval betaalt hij gedwongen een hogere prijs. De valsemunter consumeert, zonder eigen productie van goederen of diensten. Hij heeft slechts de geldhoeveelheid vergroot, waardoor hij producten kon kopen ten koste van een ander, die wel bijdroeg aan de welvaart. Hij heeft koopkracht verkregen op kosten van de andere geldbezitters. Hieruit volgt dat inflatie een welvaartsverplaatsing teweegbrengt van productieve mensen naar niet-productieve.

Fabels over deflatie

Deflatie is een natuurlijk gegeven als je dit goed analyseert. Door de technologische ontwikkeling wordt alles goedkoper. Met andere woorden het geld wordt meer waard omdat er meer producten en diensten beschikbaar komen. Gelukkig hebben we in Nederland veel economen die iets bijzonders te vertellen hebben. Een van deze economen (macro en monetair) is Edin Mujagic. Hieronder een filmpje waarin hij deflatie en inflatie toelicht waarbij een bijzoner effect wordt getoond dat vanaf 1914 de inflatie heel hard omhoog gaat. Als u meer kennis heeft over geld, dan weet u dat dit een belangrijk jaar is. Kijk en geniet van dit filmpje

 

Vanaf 30 minuten wordt Japan toegelicht. Japan wordt afgeschilderd als het doemscenario voor deflatie. Echter in Japan gaat alles betrekkelijk goed. Slechts een werkloosheid van 4%, . . . en meer goed nieuws!