De toestand in de wereld

Vroeger had je zo’n man op de TV. Mr. G.B.J. Hilterman genaamd, die met zijn beschouwingen over de wereld de mensen aan de radio en TV gekluisterd hield. Het programma heette: “De toestand in de Wereld”.  Medio 2000 is de heer Hiltermann overleden en we zijn nu 17 jaar verder. Wat hebben we nu voor toestand in de Wereld?

Inmiddels is het niet meer de toestand in de wereld maar kan gerust worden gesproken over “De Toestanden in de Wereld” Hierbij zijn grote tegenstelling en krachten zichtbaar.

De probleemgebieden (macro niveau)

Op wereldschaal (macro economie en geopolitiek) hebben we de grootmachten waarbij de zichtbare spanningen enorm oplopen. Om er enkele te nomen: Qatar, Turkije, Noord Korea, Syrië, Ukraine.

Het wereldgevecht: Belangen om natuurlijke resources waaronder energie (Olie, Gas), recht van doorvoer van deze energie (Syrië), veranderingen inkomsten voor naties met natuurlijke reserves, valutaoorlogen.

Verder zijn er natuurlijk de terreuraanslagen die maar niet lijken op te houden. Inmiddels hebben zich ook de terreur copy cats toegevoegd die zichzelf in de belangstelling willen plaatsen. Aanslagen worden moeilijker te beoordelen.

Vluchtelingen: Zowel in Europa maar ook in de US worden een een groot aantal vluchtelingen geaccepteerd en opgenomen. Dit is een bijzonder lastig vraagstuk waarbij vele belangen aanwezig zijn. Niet alle belangen zijn echt duidelijk. Sommige gaan er zelfs vanuit dat er een geheime agenda is. De praktijk is echter dat deze vluchtelingen grote spanningen kunnen gaan veroorzaken (tijdbom) met name als het slechter gaat met de economie. Deze spanningen lopen verder op omdat de bestaande inwoners van een land worden achtergesteld ten opzichte van de nieuw opgenomen vluchtelingen.

De spelers

Op het wereldtoneel hebben we de politieke spelers: Trump, Poetin, Zi Jinping, Merkel, May, Macron en vele anderen.

Trump heeft veel media aandacht door zijn bijzondere wijze van handelen. Hij probeert een land dat in grote problemen zit te besturen als een bedrijf. Hierbij maakt hij geregeld gebruik van zijn favorite uitspraak: “You are fired”. Deze kennen we uit het programma “The apprentice” waar hij een belangrijke rol speelt.

PS: Er zijn uiteraard nog meer wereldspelers, deze bevinden zich onder andere in de financiële en religieuze hoek.

De financiële wereld

De financiële wereld blijft een groot probleem en risico. Centrale banken en banken die leningen opkopen en zelfs aandelen om hun voortbestaan te waarborgen. Duidelijk waar te nemen zijn de spelletjes met valuta (de valuta oorlogen) en afscherming van markten (handelsembargo). Het mondiale financiële systeem vertegenwoordigt een zeer grote afhankelijkheid (van anderen banken, landen en bedrijven). Het systeem is zeer machtig. Dit zorgt voor veel problemen. Iedereen wil een deel van deze macht (een deel van de koek).

Financiële transacties in al zijn eenvoud zijn niets meer dan uitwisseling van bezit en diensten (waarde), inmiddels is het financiële systeem verworden tot een doolhof, een casino met veel techniek en een groot aantal juristen.

Hierover later meer, want in de complexiteit die ons wordt gegeven is het eigenlijk relatief simpel als je alles weg streept dat er niet hoort te zijn.

Op micro niveau

Op micro niveau (de Nederlandse politiek) kunnen we niet snel tot een kabinet komen. Wij blijven groot in het polderen. Het poldermodel ten top. Inmiddels staat het water bij veel mensen tot de lippen. Het gaat echter wel goed met de economie (althans op papier).

Media

Op mediagebied hebben we de zogeheten mainstream media die gefilterde en gekleurde berichten de wereld insturen. Door de eenvoudige toegang van Internet en publicatie mogelijkheden hebben we inmiddels veel NEP nieuws die in combinatie met sociale media een set van gevaarlijke explosieve informatie cocktails  (wapens) kunnen vormen.

Onzekerheid en ontevredenheid

Met de bovengenoemde achtergronden ontwikkelt zich een grote onzekerheid en ontevredenheid bij de normale mensen.

Groeien doet pijn

Dit is nog maar een tipje van de omgeving waarin wij vandaag leven. Bij elkaar lijkt dit dan een bijzonder grote hoop ellende die dagelijks op ons afkomt. Dit moet wel worden genuanceerd want de wereld groeit. We krijgen meer mensen, de mensen worden ouder, we krijgen meer uitdagingen op wereldniveau (o.a. voedsel, schone lucht, energie, leefruimte). Een van de mogelijke zienswijzen: door deze groei krijgen wij veel groeipijnen (en oorlogen). Een bekend boekje waarin deze omgeving van groeipijnen als metafoor kan worden gezien is die van: “Oei ik groei”.

De meeste mensen houden niet van veranderingen, zekerheden zijn belangrijk. De omstandigheden dwingen ons echter om te veranderen, anders te denken, accepteren, tolereren en meer. Deze verandering gaat niet plots, hiervoor is tijd en strijd nodig. Groeien doet pijn.

De toestand van vandaag in de wereld is een momentopname van een groeiproces.