Het aantal Corona doden relativeren

Het is lastig maar het aantal doden als gevolg van corona dient gerelativeerd te worden.

Stel: Alle doden als gevolg van corona. Als zij niet dood gegaan zouden zijn, hoeveel van deze mensen zouden dan zijn overleden binnen 3 jaar?

Enkele belangrijke statistieken

Het aantal doden per jaar in West Europa ligt op 9,4 per 1.000. Dat wil zeggen dat 9,4 inwoners per 1000 overlijden. Voor het gemak zou ruwweg kunnen worden gerekend met 1%

De metingen CBS (Nederland met 17,1 miljoen inwoners) zijn 8,8 doden per 1.000, dan zijn dit afgerond naar boven 151.000 doden per jaar. Dit zijn 2.900 doden per week of 414 doden per dag.

Oversterfte als indicator

Oversterfte kan worden gebruikt als indicator voor nieuwe epidemieën. Oversterfte betreft het aantal mensen dat MEER is overleden dan volgens de historische statistieken verwacht had kunnen worden. 

Doodsoorzaak griep

De griepepidemie van 2017/2018 had een oversterfte van 9.400 mensen waarvan 2.900 onverwacht.

Elk jaar komt er een griepgolf voorbij. Op klinische gronden is het moeilijk om in individuele gevallen een duidelijk onderscheid te maken tussen luchtweginfecties veroorzaakt door influenzavirussen en luchtweginfecties veroorzaakt door andere virussen. In de praktijk wordt daarom vaak de diagnose ‘influenza-achtig ziektebeeld’ (IAZ).

Aantal coronadoden 2019

Het aantal coronadoden in Nederland ligt op circa 6.250. Dit is cumulatief vanaf medio maart 2020). Waarschijnlijk zijn er meer overleden  (schatting totaal 9.000) omdat niet alles is meegeteld. Een correctie omtrent de griep is nog niet gesignaleerd. Dus dat zou er weer vanaf moeten worden getrokken.

Bronnen:

  1. https://data.worldbank.org/
  2. UN.org (PDF)
  3. Centraal Bureau statistiek
  4. Volksgezondheid en Zorg
  5. https://ourworldindata.org/