Corona indicatoren en het coronadashboard

Het aantal besmettingen met corona wordt gebruikt als indicator. Het aantal besmettingen zegt in feite nog helemaal niets. Het is meer een slechte indicator hoe de lockdown verloopt. 

Een echte (late) indicator is het aantal ziekenhuisopnamen die in twee categorieën moet worden opgedeeld (niet kritisch en kritisch). Daarnaast dient een indicator te worden gemaakt van patiënten die binnen zijn gekomen en van niet kritisch naar kritisch gaan.

Een andere goede (en vroege) indicator zou zijn een grote testgroep van mensen periodiek testen. Stel we testen een groep van 100.000 mensen. Deze mensen worden herhaaldelijk getest. Hier kan veel meer informatie uit worden gehaald (o.a. verspreiding, verloop van de besmetting, veranderend klinisch beeld als gevolg van een besmetting en de veel meer)

Het coronadashboard van de rijksoverheid

De bovengenoemde indicatoren zijn grotendeels opgenomen in het dashboard van de rijksoverheid. Hier worden dan het aantal doden gemeten in een verpleegtehuis. Dit zou echter een drill down moeten zijn binnen de sectie het van het totaal aantal doden (verpleegtehuis, ziekenhuis en thuis)

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/

De historische trends zijn opgenomen als een drill down (doorklikken om details te kunnen zien). Goede trends kunnen een richting geven. 

Algemeen: het dashboard van de rijksoverheid ziet er goed uit en zal wellicht in de toekomst verder worden ontwikkeld. Er zullen meerdere indicatoren worden toegevoegd (zoals tests omtrent het rioolwater enz.)

Kritische kanttekeningen

Het aantal besmette personen neemt toe (waar of onwaar). Het absolute aantal neemt natuurlijk toe. Het percentage positieve test zegt veel meer dan absolute aantallen. Op dit moment is het aantal een slechte indicator die nog niet ingeregeld is en (n)iets zegt.  Het hele testbeleid en de beschikbaarheid van tests (gratis of betaald) bepaalt namelijk of dit een goede indicator is of niet. Op dit moment kunnen er wel grote vraagtekens worden gezet of testen (die natuurlijk meer laten zien omtrent het aantal besmette personen) wel representatief zijn voor de werkelijke groei van het aantal besmette personen die een instroom veroorzaken in de ziekhuisopnamen, verdeeld over opname normaal en IC.

Een aardige site die alle cijfers op een rijtje zet is:

https://allecijfers.nl/nieuws/statistieken-over-het-corona-virus-en-covid19/

 

Stel: in werkelijkheid zijn er 1.000 besmette personen per 100.000. Dat is 1 procent (1%). Het testbeleid en capaciteit heeft een maximum van 50 op 100.000. Dat is 0,5 promille; Deze verzadiging in gevonden besmette personen wordt niet als kritisch gezien. Deze grens wordt nu als norm ingesteld. Alles hierboven krijgt een andere kleurcodering (geel, oranje, rood). Als het testbeleid en capaciteit wordt aangepast zodat we meer besmette personen kunnen vinden (uit die 1.000), dan neemt het aantal besmettingen dus toe. Ook als de pool van werkelijk besmette personen gelijk blijft.

Hoe zit het met dubbeltellingen? Dit zijn mensen zie zich meerdere keren laten testen.

<wordt verder uitgewerkt>

Onze omringende landen

Als we naar Nederland kijken, dan zijn er vier landen die we in de gaten moeten houden.

Frankrijk, Spanje en Italië waren het eerste getroffen in Europa. Indien het aantal doden in deze landen oploopt, dan dienen we alert te zijn. Duitsland is ons directe buurland en heeft een goed zorgstelsel. Als hier ook het aantal doden oploopt, dan heeft Nederland in principe al een probleem. Duitsland loopt achteraan. Duitsland is een goede benchmark omtrent hoe goed of slecht wij het in Nederland doen.