Corona en het nieuwe normaal

Corona heeft een behoorlijke impact gehad op de wereld. Het is nog niet voorbij want we zijn nog (lang) niet terug naar het oude normaal. Alles wordt langzaam open gezet waarbij elk land nauwkeurig kijkt wat er gebeurt. Het duurt nog zeker 12 maanden voordat we kunnen zeggen: We hebben een acceptabele balans gevonden in de samenleving en dat noemen we het nieuwe normaal. 

Corona testen (PCR)

Om een indicatie te verkrijgen van hoe het virus zich verspreid en als indicator voor besmettingen wordt o.a. de PCR (polymerase chain reaction) test uitgevoerd. Uit bronnen blijkt echter dat deze test niet echt betrouwbaar is. Het geeft niet aan hoe besmettelijk een persoon is, het geeft niet aan hoe ziek deze persoon is. Dit zijn de zogeheten klinische verschijnselen. Het toont ook niet aan of het virus actief is (actief RNA aanwezig), het vindt namelijk ook “dood” RNA.

Ieder land is bezig zijn eigen balans te vinden tussen: impact op de bevolking, impact economie, beperking van de belasting op het zorgsysteem, enzovoort.

Een globale oplossing: zeg maar één oplossing voor alles lijkt vooralsnog een utopie. Men hoopt op een medicijn of vaccin. Dit zal echter nog even duren. 

Is corona gevaarlijk?

Ja; Als iemand bepaalde zwakheden heeft (volgens RIVM: onderliggend lijden of onderliggende aandoeningen) (*01). Als iemand met onderliggende aandoeningen in aanraking komt met dit type virus  en (een bepaalde dosis (*02),  dan kan dit virus overslaan en de zwakkere mens besmetten en een reactie in het lichaam uitlokken die gevaarlijk is. Het ziektebeeld is bijzonder specifiek en geeft een specifieke belasting op het hedendaagse zorgstelsel.

Is corona besmettelijk?

Corona is bijzonder besmettelijk. Dit wil echter niet zeggen dat je corona klachten krijgt. Besmet wil niet zeggen ziek. En ziek wil niet zeggen dat je dood gaat aan corona.

Ook een verkoudheid en een griep zijn bijzonder besmettelijk. Deze ziekten worden nu als normaal beschouwd. Ook aan een verkoudheid en een griep kun je doodgaan.

Elk jaar komt er een griepgolf voorbij. Op klinische gronden is het moeilijk om in individuele gevallen een duidelijk onderscheid te maken tussen luchtweginfecties veroorzaakt door influenzavirussen en luchtweginfecties veroorzaakt door andere virussen. In de praktijk wordt daarom vaak de diagnose ‘influenza-achtig ziektebeeld’ (IAZ).

Zijn de corona maatregelen overdreven?

De maatregelen zoals mondkapjes, testen, en vele anderen kunnen natuurlijk ter discussie worden gesteld. De regering is grotendeels een club van “niet wijze lieden” die zich laat informeren door de nieuwe experts. Deze nieuwe experts hebben heel lang in het “verdomhoekje” gezeten van de vergetelheid. Nu krijgen deze mensen veel aandacht in de media. Het zijn de nieuwe wijzen (samen met anderen) die ons nieuwe weg moeten wijzen  naar het nieuwe normaal.

Experts overdrijven en komen met “worst case scenario’s” waarvoor de politici gevoelig kunnen zijn. Dit is aanleiding voor een stortvloed van onnozele maar ook zinnige ideeën en maatregelen. Het is ook een bron van angst creatie. ANGST is het grootste gevaar en vormt de basis voor andere problemen zoals isolement en alle symptomen van een angststoornis.

Notities:

01. Onderliggende aandoeningen kunnen ook aandoeningen zijn die bij de persoon onbekend zijn. Het kunnen ook gevoeligheden zijn. Het kan zijn dat een bepaalde genetische (onbekende) aandoening wordt getriggerd die een reactie in het lichaam uitlokt.

02. De blootstelling of dosis heeft een invloed. Kort zonder lucht onder water, dat lukt ons wel maar naarmate de tijd vordert is toch lucht nodig. Ook blootstelling aan straling is een goed voorbeeld. Een beperkte dosis kan geen kwaad maar een hoge dosis heeft gevolgen voor het lichaam.